Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Даний договір вважається договором оферти між ФОП АЛЕРГУШ ОЛЕГ ЛАЗАРОВИЧ, ІПН 2217700352 (у подальшому "Продавець") та користувачем послуг (у подальшому "Покупець") інтернет-магазина http://canaritea.com (далі "Інтеренет-сайт").

1.2 Згідно статті 642 Цивільного Кодексу України, повним та і беззаперечним прийняттям умов даних пропозицій (офертів), що підтверджує укладання Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є фактом оформлення та підтвердженням замовлення.

1.3 Оформлення Замовлення Покупець підтверджує погодження та беззаперечне прийняття умов договора у строки та за ціною, вказаною на Інтернет-сайті.

2. Поняття та визначення

2.1. В даній оферті, якщо контекст не потребує іншого, ніжченаведені терміни мають наступні значення:
"Інтеренет-магазин"- сайт Продавця http://canaritea.com, створений для заключення Договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу,

"Продавець"- організація, не залежно від її організаційно-правової форми та/або фізична особа підприємець, здійснюючий продаж товару,

"Товар"- Гречаний чай або інша позиція, запропонована до продажу та розміщена на сайті http://canaritea.com,

"Покупець"- фізична та/або юридична особа, що здійснює замовлення на сайті http://canaritea.com,

"Отримувач"-фізична та/або юридична особа, що визнана Покупцем, що повинен отримати замовлений Товар,

"Акцепт"- повне и беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору,

"Замовлення" - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказаних Покупцем під час оформлення заявки на сайті.

3.Предмет договору

3.1 Продавець зобов'язується здійснювати продаж та доставку Товару, згідно з умовами, опублікованими на сайті http://canaritea.com, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар відповідно до умов цього договору.

4.Ціна товару

4.1 Ціна на кожну позицію Товару вказана на веб-сайті Інтернет-магазину.

4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

4.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

4.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

4.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.

4.7. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

4.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину у розділі «Доставка та оплата».

5. Порядок оформлення замовлення

5.1 Замовлення приймаються на сайті http://canaritea.com на наявний Товар.

5.2 Кожна позиція може бути представлена для замовлення у будь-якій кількості.

5.3 У разі відсутності Товару менеджер компанії зобов'язаний проінформувати про це Покупця.

6. Оплата

6.1 Оплата здійснюється банківською карткою у момент оформлення замовлення.

6.2 Продавець залишає за собою право анулювати замовлення у разі ненадходження грошових коштів на картку.

7. Доставка товару

7.1 Доставка товарів придбаних на Інтернет-сайті здійснюється шляхом послуг доставки компанії "Нова пошта" за рахунок Покупця, якщо іншого не вказано на сайті.

8.Права та обов'язки сторін

8.1 Продавець має право призупинити виконання умов договору в односторонньому порядку у разі порушення Покупцем умов Договору.

8.2 Покупець зобов'язаний своєчасно сплатити та отримати Товар на умовах цього Договору.

8.3 Покупець має право вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8.4 Сторони несуть відповідальність за виконання та неналежне виконання, невиконання умов цього Договору, у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.5 Продавець не несе відповідальності за:

- за неналежне використання чи зберігання товарів Покупцем;

- неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або неправдивої інформації або причин, що знаходяться поза повноваженнями Продавця.

8.6. Одержувач або той, хто прийняв товар у момент відсутності Одержувача, несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару з моменту його прийому.

8.7 Сторони докладуть максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей виключно шляхом переговорів.

8.8 Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

9.Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру за умови попередньої публікації його на сайті http://canaritea.com

9.2 При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".

9.6 Покупець має право відмовитися від товару у будь-який час до його передачі, а після передачі товару – у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів». Повернення товару належної якості провадиться за рахунок Покупця, за вирахуванням компенсацій витрат Продавця пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

10.Строки

10.1 Договір набирає чинності з моменту оплати замовлення Покупцем та діє до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.
+38(097)-397-26-07
+38(093)-143-82-42 (Viber,Telegram,WhatsApp)
canaritea@gmail.com
© Canaritea, 2020.Все права защищены.